Login

ผลงานที่ผ่านมา

พิธีมอบวุฒิบัตร (Public-Private Partnerships for Executive Program) หรือ PEP รุ่นที่ 8

               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร (Public-Private Partnerships for Executive Program) หรือ PEP รุ่นที่ 8 ณ ห้อง ศาลาแดง โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดย ดร. เสรี นนทสูติ ประธานบริหารหลักสูตร เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร PEP รุ่นที่ 8

ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่