Login

Achievements

ประมวลภาพบรรยากาศ วันปิดการอบรมหลักสูตร New Enablers for SOE Performance

               เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ำด้จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร New Enablers for SOE Performance ตั้งแต่วันที่ 5 - กันยายน - 17 ตุลาคม 2562 โดยรับเกียรติจากวิทยากรทั้งสองท่าน นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการ IRDP และนายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพ

 

     

     

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่