Login
ที่ตั้ง
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทร : 0 2714 5555
โทรสาร : 0 2619 5960
ZOOM

ติดต่อเรา

ชื่อ นามสกุล:
email:
โทรศัพท์:
หัวข้อ:
รายละเอียด:
 
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น