Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Login

ข่าวอื่น ๆ

โครงการสัมมนา “Public Private Partnership และพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556”

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ จัดสัมมนา เรื่อง Public Private Partnership และพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556” โดย มี ดร.เสรี นนทสูติ เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดสัมมนาเรื่อง “Public Private Partnership และพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556” ขึ้น เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา หลักการ และประโยชน์ของ PPP รวมทั้งให้มีความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตาม พรบ. ฯ         ดังกล่าว ตลอดจนพัฒนาการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายลำดับรองตาม พรบ. ล่าสุดได้ โดยมี ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากร โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย        รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศภายในงาน ( ภาพประกอบโดย : www.sepo.go.th  )

29/08/2013
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์