Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Login

ฝ่ายประเมินผล

งานวิจัยเรื่องน้ำสูญเสีย

สถิติน้ำสูญเสียย้อนหลัง

 

 อัตราน้ำสูญเสียของ กปน. มีแนวโน้มที่ลดลง เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกต่างๆ เช่น ระบบ IT ใช้ระบบ SCADA,DMA การเปลี่ยนท่อ/อุปกรณ์ การควบคุมแรงดัน และการสร้างทัศนคติร่วมกันตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ฝึกอบรมพนักงานรวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศเข้ามา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดน้ำสูญเสียให้เหลือ 20% ในปี 2560

ในช่วงปี 2551-2554 ระดับน้ำสูญเสียของ กปภ.ค่อนข้างคงที่ในช่วง 26% แต่ในปี 2555 มีอัตราน้ำสูญเสียขึ้นไปเป็น 28% เป็นผลจากอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดช่วงปลายปี 2554 ทำให้ระบบส่งจ่ายน้ำของ กปภ.ได้รับความเสียหาย โดย กปภ.ไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทัน

 อัตราน้ำสูญเสียของ กปภ. อยู่ในระดับ 26-28% ด้วยการบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ มีแผนงาน มีการติดตั้งระบบ DMA ตั้งชุดปฏิบัติการ SCADA การควบคุมแรงดัน แผนการติดตั้ง เปลี่ยน หรือซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ ปัญหาของ กปภ.คื่อเรื่องการจัดการ ขาดแหล่งเงินทุนและการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกจุด เพื่อป้องกันปัญหาเมื่อเปลี่ยนท่อแล้ว น้ำสูญเสียยังไม่ลด

ที่มาข้อมูลสถิติน้ำสูญเสียย้อนหลัง ปี : งบประมาณเบื้องต้นของการประปาส่วนภูมิภาค อ้างใน รายงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : การประปานครหลวงและ การประปาส่วนภูมิภาค ( ในช่วง 1 ต.ค - 30 ก.ย ปี 2551-2555)

 

ไฟล์ขนาดไฟล์วันที่ดาวน์โหลด
ความท้าทายในการจัดการน้ำสูญเสียของประเทศไทย1.51 MB09/07/2014Download
11/06/2013
Posted By: ฝ่ายประเมิน
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์