Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Login

ฝ่ายประเมินผล

โครงการสัมมนา “ชี้แจงผลการประเมินหมวดกระบวนการตามระบบ SEPA ประจำปี 2557 และ Sharing Best Practices : การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการตามระบบ SEPA ในองค์กร”

          มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ จัดสัมมนา เรื่อง “ชี้แจงผลการประเมินหมวดกระบวนการตามระบบ SEPA ประจำปี 2557 และ Sharing Best Practices : การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการตามระบบ SEPA ในองค์กร” ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดสัมมนาเรื่อง “ชี้แจงผลการประเมินหมวดกระบวนการตามระบบ SEPA ประจำปี 2557 และ Sharing Best Practices : การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการตามระบบ SEPA ในองค์กร” ขึ้น เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้รับทราบภาพรวมของผลการประเมินประจำปี 2557 รวมทั้งแนวทางการประเมินปี 2558 และเรียนรู้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการคุณภาพ พร้อมกับนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

คุณสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา

  ในการสัมมนาช่วงแรก ได้มีการชี้แจงผลการประเมินหมวดกระบวนการ SEPA ประจำปี 2557 โดยคุณธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

และบรรยายประสบการณ์การตรวจประเมินปี 2557 และแนวทางการประเมินปี 2558 โดย ดร.สุทธิ สินทอง ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

นอกจากนี้ IRDP ได้รับเกียรติจาก คุณนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาเป็นวิทยากร ในการบรรยายการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการตามระบบ SEPA ในองค์กร

 

10/09/2015
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์