Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Login

ฝ่ายวิจัย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) กำหนดจัดงานเสวนา “เวทีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อองค์กรภาครัฐ” (Forum on Integrity and Transparency for Public Enterprises)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)
กำหนดจัดงานเสวนา “เวทีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อองค์กรภาครัฐ” (Forum on Integrity and Transparency for Public Enterprises)

          ในวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา : 8:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

          สำหรับที่มาของการจัดงานดังกล่าวนั้น เนื่องด้วย มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และสถาบันการศึกษาภาครัฐ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ซึ่งมี สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินดังกล่าว โดยมีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ประจำปี 2558-2559

           เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการประเมินผลดังกล่าว IRDP จึงจัดงานเสวนา “เวทีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อองค์กรภาครัฐ” (Forum on Integrity and Transparency for Public enterprises) ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งในการดำเนินงานสำหรับองค์กรภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงตามบริบทของแต่ละองค์กร

          สำหรับงานเสวนาครั้งนี้ เปิดโอกาสให้องค์กรภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) ส่งตัวแทนเข้าร่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม: คุณศิริพงษ์  02-714-5580   Email: research.irdp@gmail.com


สำหรับรายละเอียดและกำหนดการของงานเสวนา สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารข้างล่างนี้

ไฟล์ขนาดไฟล์วันที่ดาวน์โหลด
รายละเอียดและกำหนดการของงานเสวนา289.72 KB04/01/2017Download
29/12/2016
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์