Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Login

ข่าวอื่น ๆ

ภาพบรรยากาศ งานเสวนา “เวทีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อองค์กรภาครัฐ”

         เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา : 8:30 – 15:30 น. ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) กำหนดจัดงานเสวนา “เวทีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อองค์กรภาครัฐ” (Forum on Integrity and Transparency for Public Enterprises) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งในการดำเนินงานสำหรับองค์กรภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงตามบริบทของแต่ละองค์กร
 

 

พลวัตการขับเคลื่อนสังคมแห่งความโปร่งใส" ดร. สิริลักษณา คอมันตร์
ภาครัฐยุคใหม่ โปร่งใส เป็นธรรม ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ภาครัฐยุคใหม่ โปร่งใส เป็นธรรม นายประหยัด พวงจำปา

 

18/01/2017
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์