Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Login

ฝ่ายวิจัย

บรรยากาศพิธีมอบวุฒิบัตร การอบรมในหลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public-Private Partnerships for Executive Program) หรือ PEP รุ่นที่ 3

               วันที่ 9 สิงหาคม 2560 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ IRDP ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public-Private Partnerships for Executive Program) หรือ PEP รุ่นที่ 3 โดย ดร. เสรี นนทสูติ ประธานบริหารหลักสูตร เป็นผู้มอบวุฒิบัตร

               หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public-Private Partnerships for Executives Program: PEP) จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร

10/08/2017
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์