Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Login

ข่าวอื่น ๆ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “Ethical Leadership” หลักสูตร “Leadership Succession Program” รุ่นที่ 9

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “Ethical Leadership”
หลักสูตร “Leadership Succession Program” รุ่นที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.45 – 17.00 น. 
ห้อง แกรนด์ บอลลูม โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

13.00 - 13.45 น.  ลงทะเบียน

13.45 - 13.50 น.  กล่าวรายงาน 

                           โดย ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร        

13.50 - 14.00 น.  กล่าวบรรยายภาพรวม  โดยประธานรุ่น LSP9

14.00 - 15.30 น.  การนำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “Ethical Leadership ” 

  • ผู้นำภาคราชการ

คุณนนทิชา วรรณสว่าง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว

  • ผู้นำภาครัฐวิสาหกิจ กลุ่ม 1  

คุณภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ : ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาตใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ผู้นำภาครัฐวิสาหกิจ กลุ่ม 2

คุณกันตพนธ์ แก้วมณี  : ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

  • ผู้นำภาคเอกชน  

คุณสุวรรณ พงษ์สังข์   : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด

  • ผู้นำภาคศาสนา      

คุณชินวุธ หลิ่วรุ่งเรือง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจในประเทศ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

คุณกิตติพัฒน์ เพียรธรรม : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                             

15.30 - 15.40 น.  สรุปประเด็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  โดยประธานรุ่น LSP9        

15.40 - 15.50 น.  รับประทานอาหารว่าง                              

15.50 - 16.50 น.  รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

  • ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ     : ศ.วิชา มหาคุณ  อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐวิสาหกิจ : คุณจุมพล ริมสาคร  รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน      : คุณวรวรรณ ธาราภูมิ  กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ผู้ทรงคุณวุฒิภาคศาสนา      : นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     

16.50 - 17.00 น.  ปิดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ   

                            โดย คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 

  

  

ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่

22/06/2018
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์