Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกัน COVID-19 เมื่อมาอบรมกับ IRDP

มาตรการป้องกัน COVID-19 เมื่อมาอบรมกับ IRDP

1. คัดกรองวิทยากรและเจ้าหย้าที่ก่อนเข้ารับอบรม

2. เว้นระยะห่างระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม รวมถึงเว้นระยะห่างในการนั่งอบรม

3. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้ารับการอบรม

4. บริการเจลล้างมือในและนอกห้องอบรม

5. ใส่หน้ากากหรือ Face Shield ตลอดระยะเวลาการอบรม

6. จัดอาหารต้อนรับเป็นเซ็ทเพื่อลดการแพร่กระจาย

7. มีการทำความสะอาดห้องอบรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

01/07/2020
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์